son haberler

Osmanlı Ağacı Gövdesindeki Kurt – I

23 Şubat 2018 okunma

Ünye’de Feyziye Mektebi adıyla eğitim ve öğretime başlayan okulun Anafarta İlkokulu olarak günümüze ulaşan tedrisat dönemine dair daha önce yayımladığımız dört bölümlük tarihçe çalışmamız1 bizi Osmanlı Dönemi’nin bazı olaylarını aydınlığa çıkarmamıza tevafukende olsa bir vesile oldu. İçkinin şişede durduğu gibi etrafındakilere rahat vermemesine benzer bir […]

Ünye’nin Demografik Yapısı – III

16 Şubat 2018 okunma

1657 yılında vefat ettiği muhtemel olan Kâtip Çelebi Cihannüma adlı eserinde Ünye’yi, Canik Sancağı sınırları içerisinde göstermekte, ancak Ünye sınırları dâhilinde olan ve merkez şehre 5 km uzaklıkta bulunan Cevizderesi ve Çöreği’yi ayrı kazâ olarak vermektedir.12 Ermeni din adamı Trabzonlu P. Minas Bıjıskyan ‘Karadeniz Kıyıları […]

Sarı Yazma’da Terme Ve Ünye – II

9 Şubat 2018 okunma

Şâir ve romancımız Mehmet Rıfat ILGAZ’ın babası Hüseyin Vehbi Bey medrese eğitimi görmüştür. 35 yıl Düyûn-ı UmûmiyeMemuru olarak çalışmıştır (1865 Bartın-1928 Terme); anası Fatma Hanım (1870 Bartın-1952 Tosya)’dır.ILGAZ, babasının nüfuzunu kullanarak İnhisar dediğimiz Tekel’in deposuna tuz getiren vapurda değişik işlerde görev alır. İsteğim yerine gelmiş, […]

Strabon Ünye’den Bahsediyor Mu?

2 Şubat 2018 okunma

Milât öncesine giriş yapabileceğimiz en değerli güvenilir kaynak Strabon’un Geographika adlı eseridir. Milâdî I. yüzyılda yaşayan meşhur Amasyalı Coğrafyacı Strabon (M.Ö. 64 – M.S. 24), Roma Cumhuriyeti Dönemi’nin tarihçi, coğrafyacı ve filozofudur. Geographika (Coğrafya) adlı yapıtının büyük bölümü günümüze kadar gelmiştir; 17 cilttir. Eserin Anadolu […]

Tarihî Değerlerimiz – II

26 Ocak 2018 okunma

1847 yılında Ünye’ye gelen Xavier Hommaire de Hell Ünye Kalesi için “… kayaya oyulmuş bir anıt (kaya mezarı) bulunuyor. Daha çok Bizans işine benziyor. Bir kartalın döküntüleri (Roma İmparatorluğu’nun bir simgesi) alınlıkta görünebilir.” demektedir.5 Vital Cuinet ve Prof. Dr. Bilge UMAR da kalenin Bizans yapısı […]

Canik Sancağı ve İdarecileri – II

19 Ocak 2018 okunma

Doksan Üç Harbi (1877/78) ve sonrasında Anadolu, Rumeli ve Kafkaslardan yoğun bir göçe sahne oldu. Bunlar arasında “Batum Muhacirleri” diye kaynaklara geçen bir grup muhacir Trabzon Vilâyeti’ne bağlı Samsun, Ünye, Fatsa ve Ordu sahasında iskân edildiler7. Bir müddet sonra yerli halk ile muhacirler arasında zaman […]

Ünye’nin Demografik Yapısı – II

12 Ocak 2018 okunma

07 Nisan 1404’te Ünye’ye ulaşan Ruy Gonzales de Clavijo, ‘Timur Devri’nde Semerkand’a Seyahat’ adlı eserinde “Tepelerde evler görünüyordu. Ahalinin çoğu Rum’du. Bize kalenin etrafında 300 kadar Türk bulunduğu söylenmişti.” bilgilerini aktarır.12 Demografik metinlerde sıkça rastladığımız reâyâ terimini ‘bir hükümdarın hüküm ve yönetimi altındaki askerî sınıf […]

Tanîn Gazetesi’nde Ünye – III

5 Ocak 2018 okunma

Ben, bizi, Samsun’dan, doğrudan doğruya Trabzon’a gitmekten engelleyen koleraya teşekkür ederim. Çünki, bu sayede Samsun’dan Ünye’ye kadar yüz kilometrelik bir yolda pek kıymetli bir hazine olan bütün Canik Ovası’nı, Çarşamba ve Terme’yi, bu güzel Ünye’yi görmüş olduk. Bu yerlerden gelecek için pek ümîd verici hâtıralar […]

Sarı Yazma’da Terme ve Ünye – I

29 Aralık 2017 okunma

Hem yazılarında hem de kişisel yaşamında 1940’lı yılların toplumcu – gerçekçi şâirliğini yapan Türk şiir, roman ve öykü yazarı Mehmet Rıfat ILGAZ, hayatını sanatoryumlar ve cezaevlerinde geçirdi. Stepne mahlâsıyla “Hababam Sınıfı” romanını yayımlayan ILGAZ, 07 Mayıs 1911’de Cide’de doğdu ve 07 Temmuz 1993’te İstanbul’da vefat […]

Tarihî Değerlerimiz – I

22 Aralık 2017 okunma

Ünye’mizde hâkimiyet ya da ekonomik ilişki kurmuş bilinen kavim, zümre ve milletler ile devletlerini.. Kaşkalar, Hititler (daha doğrusu Hatti İmparatorluğu), İskitler, Miletliler (daha öncesi kolonist Fenikeliler), Khalybeler, Kimmerler, Frigler, Tibarenler, Mossinoikler, Lidyalılar, Persler, Helenler, Pontoslular, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Danişmendoğulları, Lâtinler, Cenovalılar, İlhanlılar, Çepniler, Anadolu Selçukluları, […]