son haberler

Pontus Cumhuriyeti Hayâli ve Ünye – III

10 Mayıs 2017 okunma

10 Eylül 1920’de Terme’nin Çangeriş Köyü’nden çete reisi Sarı Yani ve adamları tarafından, Ünye’nin Samardana Köyü’nde 1 cinayet, 06 Eylül 1920’de yine Terme’nin İlimdağı Köyü’nden Papasoğlu İstefan ve çetesi tarafından aynı köyden 1 Türk’ün katliyle 2 cinayet vuku bulmuştur.15 Bu şekaveti yaparak gasbda bulunan Rum […]

İpek Yolu Güzergâhları ve Ünye

5 Mayıs 2017 okunma

Bu makalede “İpek Yolu Güzergâhları” demekle, İpekyolu’nda olup bitenlere aydınımızın dikkatini çekmek istedik. Doğu ucu 3 – 4 koldan Sarı Deniz’e ve Doğu Çin Denizi’ne ulaşan İpek Yolu’nun batı ucu Trakya’dan Balkanlar’a uzanıyordu. Hazar Denizi’ni birkaç güzergâhtan kesen bu yol, Basra Körfezi, Umman Denizi, Akdeniz […]

Ünye’de Eski ve Mevcut Köy Adları

28 Nisan 2017 okunma

Yurdumuzdaki köy adları ve bunların bağlı bulunduğu idarî bölümleri gösteren çalışmalara 1928 yılında başlanmış, aynı yılda ilk defa (eski harflerle), gene 1933’te yeniden «Köylerimiz» adlı iki kitap yayımlanmıştır. Bu konuda son defa 1946 yılında köy, mahalle, çiftlik, kom, mezraa, kışlak, yaylak ve oba gibi bütün […]

Pontus Cumhuriyeti Hayâli Ve Ünye – II

21 Nisan 2017 okunma

Bölgedeki Hristiyan halk üzerinde Yunanlılık bilincinin yerleşmesi ve gelişmesinde Fatih Sultan Mehmed’in geniş yetkiler vererek canlandırdığı İstanbul Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin büyük rolü olmuştur.2 Doğu Karadeniz Bölgesi, PONTUS adıyla MEGALİ İDEA’nın hedeflerinden biri olarak ortaya konulmuştur. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın destekleriyle Yunanlar, Osmanlı idaresi altında […]

ORDU KÜLLİYÂTI

14 Nisan 2017 okunma

Araştırmacılık ve yazarlık dönemimin beni yanılgıya uğratan en ilginç eseri Ferhat oğlu M. Fahrettin’in 64 sayfalık “Ordu Külliyatı”1 adlı risalesi (kitapçığı) olmuştur. Son günlerde hazırlamaya çalıştığım “Ünye ve Ordu Hinterlandı için Bibliyografik Dizin” adlı eserime kaynak kitap olduğunu düşünerek Araştırmacı, Yazar Sayın Hikmet PALA’dan kopyasını […]

Refaiddin Şahin’in Demeç ve Açıklamaları

7 Nisan 2017 okunma

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Ordu Milletvekili Merhum Refaiddin ŞAHİN’in göreve başladığı 25 Haziran 1993 ile 11 Ocak 1994 tarihleri arasındaki dönemde, yazılı ve sözlü olarak kamuoyuna açıklanan görüşleri 147 sayfalık bir kitapta toplanmış.1 Sayın Bakan’ın Türk tarımı hakkındaki görüşleri ile sosyal ve ekonomik konulara […]

Pontus Ünye’sinin Trajik Olayları – I

31 Mart 2017 okunma

Pontus Merkez Kurulu’nca 1922’de kaleme alınarak yayımlanmış 29 sayfalık bir KARA KİTAP (Black Book – Livre Noir), daha doğrusu bir broşür elime geçti. Broşürün adı “KARA KİTAP – Pontus’un Trajedisi”.1 Adından da çağrışım yapacağı üzere yanlı bakış açısıyla tek taraflı değerlendirmelere yer veren ve konuları […]

Ünye Ağzında Kelimeler ve deyimler – III

24 Mart 2017 okunma

Ağız araştırmalarında dikkate alınması gereken değişkenlerin başında, o ağzı konuşanların mensup bulunduğu etnik gruplar gelir. Çünkü etnik gruplar, ağızları doğuran, geliştiren ve değiştiren sosyal birliklerdir. Ancak, etnik gruplar, tıpkı diğer sosyal birlikler gibi hem iç hem de dış etkilerle sürekli olarak değişirler. Etnik gruplar, başka […]

Ünye Müftüleri – V

17 Mart 2017 okunma

1320 – M. 1902 tarihli yirminci Trabzon Vilâyeti Salnâmesi’nin 254 ve 261. sayfaları Samsun, Bafra, Çarşamba ve Terme kazaları ardından Ünye Kazası’na tahsis edilmiştir. Ardından Fatsa kazası ile Lâzistan Sancağı verilerine geçilmektedir. Ünye Kazası Kaymakamı İbrahim Halil Paşa mir-i miran, Naib Halil Hakkı Efendi, Daire-i […]

Ünye’de Hazinedârzâde Hanedanlığı

11 Mart 2017 okunma

Haznedârzâdeler, II. Mahmut zamanından itibaren Tanzimat Dönemi’nin başlarına kadar Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon valiliği, Canik ve Karahisar-ı Şarkî muhassıllığı, Gönye mutasarrıflığı ile Faş ve Anapa muhafızlığı gibi önemli devlet görevlerinde bulunmuş kişilerin mensubu bulunduğu bir hanedandır.1 (sh. 7) Hanedanın kurucusu Süleyman Paşa başta […]