son haberler

AB Yolunda Türkiye – 4

4 Haziran 2015 okunma

Türkiye AB ilişkileri “kazan – kazan” anlayışına dayadığından sürdürülebilir ve güçlü bir ilişkidir. Türkiye ve AB’nin dış politikadan, ekonomik – ticari ilişkilerden, enerji arzı ve güvenliğinden sınır yönetimine, istihdam, göç politikalarına kadar pek çok alanda ortak kazanımları vardır. Türkiye AB üyeliği stratejik bir hedeftir ve […]

AB Yolunda Türkiye – 3

3 Haziran 2015 okunma

DAİMİ TEMSİLCİLER KOMİTESİ Üye ülkelerin büyük Elçiliklerinden oluşturulmuştur. Daha alt düzeyde, pek çok konuyu araştırıp, hazırlayan çok sayıda COREPER komiteleridir. Konsey, içinden belirlenen genel sekreter tarafından yönetilir. Altı aylık sürelerle üye ülke başkanları bu konseye başkanlık eder. Başkan karar alma sürecinde tutarlılık ve süreklilik sağlar. […]

AB Yolunda Türkiye – 2

2 Haziran 2015 okunma

MAASTRİCHT ANTLAŞMASI Maastricht Kriterleri 17 Şubat 1992 de yürürlüğe girdi, 1993 tarihinde de imzalandı. Bu antlaşma ile Avrupa Topluluğu AB adını aldı. Hollanda’nın Maastricht kentinde AB Antlaşmasında ekonomik ve mali birliğin politikaları belirlendi. Ayrıca bu politikaların uygulanması için gerekli kurumsal değişiklikler ayrıntılı olarak düzenlendi. EPB […]

AB Yolunda Türkiye – 1

1 Haziran 2015 okunma

AVRUPA BİRLİĞİ ( kısa) TARİHÇESİ 1.Dünya Savaşı (1939-1945) sonrası kömür ve çelik sektörünü güçlendirmek amaçlı olarak Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, 18 Nisan 1951 (63 yıl önce) Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Luxemburg., İtalya tarafından Paris Antlaşması ile kuruldu. 1957’de […]