son haberler

Harezmi Eğitim Modeli Ünye BİLSEM’de…

Yayınlanma Tarihi: 27 Kasım 2021 okunma

Harezmi Eğitim Modeli Ünye BİLSEM’de…
Eğitim
0

2021 2022 Eğitim Öğretim Yılında Harezmi Eğitim Modelinin ilimizdeki uygulama merkezi olan Ünye Bilsem’de proje koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Son Yılların En Popüleri: Harezmi Eğitim Modeli Nedir?

Ekim 2016’daki Eğitim Çalıştayı ile genel hatları belirlenen ve 2018’de pilot okullarda uygulamaya geçirilen Harezmi Eğitim Modeli, 21.yy becerileri ile donanmış bir neslin yetişmesini sağlamak adına uygulanıyor. Bu uygulama ile hedef, dijital veya robotik teknolojileri tüketen değil, üreten bir toplum haline gelebilmek. 2018’de 14 pilot ilde denenen uygulamadan elde edilen başarı, eğitim modelinin yaygınlaştırılması çalışmalarını giderek hızlandırıyor.

Harezmi Eğitim Modeli ne demek ve şifreleri neler?

Harezmi, Müslüman bilim adamıdır ve algoritma mimarisini babasıdır. Yeni eğitim modelinin Harezmi olarak isimlendirilmesinin nedeni ise, bilgi temelli düşünme, bu düşüncenin makine ve teknolojiye aktarımı konusundaki ilk çalışmaların Müslüman bir şahıs tarafından gerçekleştirilmesinin yaratacağı motivasyondur. Harezmi Eğitim Modeli, teknolojiyi tüketen olmaktan çıkıp, üreten ve şekil veren bir neslin yetişmesini hedefliyor. Bu kapsamda ise, bilgi temelli düşünme biçimi öğrenilirken, disiplinler arası iletişime önem veriliyor ve birden fazla disiplinden yararlanılarak bilgi üretme, yorumlama ve sorunları tanımlama becerilerinin geliştirilmesi sağlanıyor.

Harezmi Eğitim Modeli şifreleri şunlar

Disiplinler arası düşünme, birlikte tasarlama, öğrenme, inşa etme ve üretmedir. Bu sürecin pratiğe yansıyan tarafı ise, farklı branşlara sahip öğretmenlerin ders süreçlerine katılımı şeklinde oluyor. Bilgi temelli düşünme ve farkındalık becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalarla öncelikle bir sorun etraflıca düşünülüyor. Bu aşamada, farklı disiplinlerden de faydalanılıyor. Ardından ise, toplanan veriler yorumlanıp, belirlenen sorunun çözümüne dair öneriler saptanıyor. Son olarak ise algoritma ile makine ve teknoloji temelinde yapıcı çözümler getiriliyor.

Deneyerek öğrenme modeli denilebilir

Harezmi Eğitim Modeli, klasik eğitim modelinden çok daha farklı ve renkli bir eğitimi ifade ediyor. Bu eğitim sayesinde öğrenilen bilgilerin pratikte kullanılması, bilgi edinme sürecinde birden fazla disiplinden yararlanma, takım halinde hareket etme, düşünme ve yaşama ile yeni bilgiler öğrenme süreçleri yaşanıyor. Buradan hedeflenen şey, 21.yy becerileri ile donanmış kişilerin yetiştirilmesi. Takım çalışmasına yatkın, ayrıca yaratıcı düşünebilen, liderlik ve sorumluluk alabilen, bilgi tabanlı düşünerek hareket eden bireylerin yetiştirilmesi açısından mühim bir eğitim modelini ifade ediyor.

 

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.