son haberler

İl Hıfzısıhha Kurulu’ndan Seyahatlerde PCR Testi Kararı!

Yayınlanma Tarihi: 17 Ocak 2022 okunma

İl Hıfzısıhha Kurulu’ndan Seyahatlerde PCR Testi Kararı!
Gündem
0

Ordu İl Hıfzısıhha Kurulu Uçak Seyahatlerinde PCR Testi Uygulamasına İlişkin Kararını kamuoyu ile paylaştı.

İşte alınan o karar;

“Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara (konser, sinema, tiyatro, okullar vb.) girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 14.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-82 sayılı yazısı doğrultusunda İçişleri Bakanlığının 15.01.2022 tarihli ve 22954 sayılı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 15.01.2022 tarih 2022-1 No’lu Kararı ile yeniden düzenlenmişti.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-83 sayılı yazısında yanlış anlaşılmaları gidermek için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 14.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-82 sayılı yazının güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarihli ve E- 13588366-149- 83 sayılı yazısında belirtilen esaslara göre; I­ PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler; · Huzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, · Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, ·Yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda), ·Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler, II­ PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler; · Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, ­ Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, ­ Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), ­ Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar, ­ Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişiler, olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarihli ve E- 13588366-149-83 sayılı yazısı ve ilgili taraflarca yapılan görüşmeler sonucunda Ordu ili genelinde; 1. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş

kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine, 2. Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına, 3. Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine, Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir.”

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.