son haberler

Ordu ve Ünye Hinterlandının Endemik Bitki Örtüsü

8 Mayıs 2020 okunma

Ordu’nun Melet ırmağının doğusu Kolşik altbölge, Ünye’nin içerisinde yer aldığı batısı ise Euxin (Öksin) altbölge olarak anılmaktadır. Kolşik kesimde ılıman kuşak yağmur ormanları niteliğinde ormanlara rastlanır. Yükseklerde ise çalılıklar, alpin çayırlar ve bunların üstünde kayalıklar hâkimdir. Yöre, bitkiler açısından önemli pek çok yaşam alanı barındırır. […]

Ordu Kaymakamı Mehmed Ali Efendi – IV

1 Mayıs 2020 okunma

Mehmed Ali Efendi Gümüş İmtiyaz Madalyası sahibidir. Bir câmi inşâ ettirmiş olan Ordu Kaymakamı Mehmed Ali Efendi’ye taltifen verilen Gümüş İmtiyaz Madalyası ile beratının gönderildiğine dair belgenin [BOA Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No.: 1945, Gömlek No.: 51, Tarihi: 10 (L) Şevval 1309 (8 Mayıs […]

Ünye Kaymakamları – VI

24 Nisan 2020 okunma

Ömer Âsaf Efendi’den sonra sırasıyla İbrahim Lütfi Efendi (Aralık 1893 – ?), Ali Ulvi Efendi (1893 – ?), İbrahim Lütfi Efendi (1894), İsmail Hakkı Efendi (1894 – 1895), Mehmed Rüşdi Efendi (1895), Avni Efendi (1895 – ?), Mehmed Sadık Efendi (1896), Osman Bey (1896) ve […]

Ordu, Ünye ve Zile Ortaokulları Kuruluşları

17 Nisan 2020 okunma

Ordu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Sayın Hasan YILDIZ Hocamızın bizi bilgilendirmesi ve akabinde Ünyeli Şâire Emine (Kokulu) PEKERKAN Hanımefendi’nin eserin alımına sponsor katkısıyla Hasan Âli YÜCEL’in “Türkiye’de Orta Öğretim”1 adlı kitabını Ünye’de açılacak olan Karadeniz Araştırma ve İhtisas Kütüphanesi’ne kazandırmış olduk. Bu vesileyle de makalemiz […]

ÜNYE TARİHİNDE KURULTAYLAR

10 Nisan 2020 okunma

Dördüncüsünü gerçekleştirmekle gurur duyduğumuz kurultaylarımızı etüt etmeden önce kavram karmaşasında bazı terimlerin anlamlarını anlaşılır hale koymanın konuya giriş açısından daha isabetli olacağı düşüncesini taşıyorum. Malûm olduğu üzere; “bir konuyu görüşmek amacıyla çeşitli ülkelerden gelen delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası toplantılara veya bir kurumun belli zamanlarda ya […]

ORDU ADI VE ORDU ADLI YERLEŞİMLER

3 Nisan 2020 okunma

“Ordu Adı ve Menşe’i”1 adlı yazı dizimizi 2011 yılında üç bölüm halinde Ünye Haber Gazetesi’nde yayımlamıştık. Bu makalemizde ise Ordu adından ve Ordu adlı diğer yerleşim birimlerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Orta Asya Türk lehçelerinde “han karargâhı, han sarayı, merkez, ocak, zengin çadır”; Azerîce ve Türkiye […]

Ünye ve Hinterlandı Tekke ve Zaviyeleri

28 Mart 2020 okunma

Türkler Anadolu’ya askerî güç olarak girmeden önce bu topraklara derviş olarak gelmişler, önce gönülleri fethetmişler ve Anadolu’nun o zamanki sakinlerine İslâm dinini tebliğ ederek Türklerin Anadolu’yu vatan edinme çalışmalarının altyapısını hazırlamışlardır.1 Osmanlı İmparatorluğu’nda, devletin gelirlerini artırmak kaygısı ile reayayı en verimli sahalarda ve rasyonel bir […]

Kıbrıslı Sokak ve Ünyeli Musa Kâzım Efendi

20 Mart 2020 okunma

Makalemizin bu haftaki konusunu İngiliz işgali döneminin (1878 – 1960) 46 yılında Kıbrıs’ta Hala Sultan Külliyesi’nde zâviyedârlık, türbedârlık ve şeyhlik yapmış bulunan ‘Kıbrıslı Şeyh ya da Kıbrıslı Hoca’ diye tanınan Ünyeli Musa Kâzım Efendi’ye ayırdık. Bu külliyede yer alan ve Hala Sultan Tekkesi de denilen […]

Doğu Karadeniz Rumları ve Ünye – III

13 Mart 2020 okunma

Türklerin, Hıristiyan vatandaşların hayatlarını çekilmez hale getirmek için kullandıkları yöntemler dikkat çekici boyuttadır. (!) Rum ya da Ermeniler artık sistematik olarak katledilmiyor. Onların geçim kaynakları engellenmektedir. Rum ve Ermenilerin yaptıkları işler boykot edilmekte, onların fındık bahçelerine ulaşmaları engellenmekte ve mülklerine el konulmaktadır. Sonuç olarak Rum […]

Millî Mücadelede ve Seferberlikte Karadenizli Din Adamları – III

6 Mart 2020 okunma

Müderris Yusuf Bahrî Efendi’nin yetiştirdiği talebelerden Ünye Taflancık köyü doğumlu hatip Kuruoğlu Hasan Efendi hocasının teşvikleriyle cepheye gittiği Cihan Harbi’nin şehidi, Taflancık köyünden Demiroğlu Ahmet DEMİR Efendi de Sarıkamış’ın şehididir. Aslen Trabzonlu olan Terme Müftüsü Mehmet Efendi beş köyün hatibi olduğu için askerlikten muaf tutulmuştur. […]