son haberler

Yayın İlkemiz

Yayın İlkemiz

  • Gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan ve hiçbir baskının etkisi altında kalmadan, en kısa zamanda edinilen bilgiyi kamuoyuna iletmek.
  • Dini, ahlâki ve manevi değerlere saygılı,  düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapmamak, milli kültüre, toplumun bilim ve sanat varlığına katkıda bulunmayı esas almak; Türkçeyi doğru ve dil bilincini geliştirici bir biçimde kullanmak.
  • Hiç kimseyi, ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları, fiziki kusurları veya yaşı nedeniyle aşağılamamak ve kınanamamak.
  • Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayımlanmasında her zaman dengeli, gerçeğe bağlı ve objektif davranmak.
  • Kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenerek, bu güveni korumak için çalışmak.
  • Eşitlik ve adaletten yana olmak; suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimseyi “suçlu” ilan etmemek.
  • Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duymak.
  • Emeğe saygılı olmak; çalışanlar arasındaki ilişkileri karşılıklı güven ve sorumluluk esasına göre yürütmek.
  • İnternet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapmak.