son haberler

DEFTERDAR’DAN UYARI, YAPILANDIRMADA GECİKİLMESİN!

Yayınlanma Tarihi: 23 Mayıs 2023 okunma

DEFTERDAR’DAN UYARI, YAPILANDIRMADA GECİKİLMESİN!
Ekonomi
0

Ordu Defterdarı İbrahim Bayraktar, “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2023, Çarşamba günü olduğunu hatırlattı.

“7440 Sayılı Kanun” hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Defterdarı İbrahim Bayraktar; “Kanundan yararlanmak isteyenlerin, son başvuru tarihi olan 31 Mayıs 2023 tarihine kadar bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne veya İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla başvurmaları önem arz ediyor” dedi.

Defterdar Bayraktar’ın yapılandırma konusunda yaptığı açıklaması şöyle;

“Bilindiği üzere, 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunuyla getirilen düzenlemeler ve mükelleflere sağlanan kolaylıkları başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz:

– Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak,

– Borçlar taksitler halinde ödenebilecek,

– Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak,

– Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanılabilecek,

– Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla ya da izaha davet kapsamında veya kendiliğinden beyan yapılabilecek,

– Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak,

– İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek,

– 7256 saydı Kanun ile 7326 sayılı Kanunun 2’nci maddesi kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7440 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenler talep edilmesi halinde Kanun kapsamında yapılandırılabilecek,

– Yapılandırılan borçların tamamının peşin (ilk taksit ödeme süresi içinde) ödenmesi halinde Yİ- ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacak,

– 30 Eylül 2023 tarihine kadar araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecek,

* Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor.

* İhtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor.

* Halen vergi incelemesinde olan veya takdir işlemleri devam eden mükellefler için de düzenleme bulunuyor.

* Pişmanlıkla ya da izaha davet kapsamında veya kendiliğinden beyana taksit imkânı veriliyor.

* Matrah ve vergi artırımı imkânı veriliyor.

* Kanunla işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de imkân veriliyor.

* Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlandı.

* SÖZ konusu ödemenin defaten yapılması zorunlu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi içinde farklı zamanlarda borcun tamamının ödenmesi hâlinde de peşin ödeme indiriminden yararlanılacak.

* 7256 sayılı Kanun ve 7326 sayılı Kanunun 2’nci maddesi kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil edilmiş ve ödemeleri devam eden borçları bulunan mükelleflerin talep etmeleri halinde kalan taksit tutarlarına konu borçları yeni Kanuna göre yapılandırılabilecek.

* Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı bulunmaktadır.”

Defterdar Bayraktar, şöyle devam etti;

“Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse birinci ve ikinci taksitin süresinde ödenmesidir.

Birinci ve/veya ikinci taksiti süresinde ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak. Ancak, birinci taksiti süresinde ödemeyenler, yapılandırılan tutarın tamamı ile bu tutar üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammının birinci taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde Kanunda yararlanma imkânı bulunmaktadır.

7440 sayılı Kanun ile vergi dairelerince 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacaklardan, kişi bazında ülke genelinde tüm vergi dairelerine vadesi 31/12/2022 tarihi öncesi olan ve toplam tutan 2.000 TL’yi geçmeyen borçlar terkin edildi.

Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen ve vadesi geçmiş olan öğrenim ve katkı kredisi taksitlerine, vade tarihleri ile 7420 sayılı Kanunla 351 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutan, katsayı tutarı gibi alacaklar terkin edildi. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz.

Bu yeni Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz. Ayrıca, başvurularınızın www.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, son başvuru tarihi olan 31 Mayıs 2023 tarihine kadar bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Malmüdürlüğüne veya İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla başvurmaları önem arz ediyor.” (HABER: Mehmet Emin Danış)

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.