son haberler

Rahmetle Anıyoruz…

12 Ekim 2021 okunma

Merhum Yazarımız M. Ufuk Mistepe’nin Ünye’ye dair yazılarını ve makalelerini yazar arşivinden okuyabilirsiniz. Merhum Yazarımızı rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun…

Canik’te İdarî Yapı ve Osmanlı’da Yenileşme Zarureti (1793 – 1851)

10 Temmuz 2020 okunma

Bu makalede Ünye’nin 1790 – 1850’li yıllardaki idarî yapısı, Doç. Dr. Abdullah SAYDAM’ın 33 sayfalık çalışmasına dayanarak, özet olarak aktarılacaktır. Sultan II. Mahmud, saltanatının sonlarına doğru Orta ve Doğu Karadeniz bölgesindeki idarî yapının yenileştirilmesi için bazı teşebbüslerde bulunmuştu. Bu teşebbüsler, bölgede geniş ölçüde nüfuza sahip […]

Araştırmacılık Terimleri

3 Temmuz 2020 okunma

Ünye hakkında araştırma yapanların ve okuyucularımızın, sıkça karşılaştıkları bazı Osmanlıca Tarih Terimleri’nin anlamlarını bilmeleri, yazılanların anlaşılması açısından önemli bir husustur. Bu itibarla başlangıç olarak ehemmiyet arz eden Osmanlıca tarihî terim ve deyimlerden bazılarını sizlerle paylaşacağım. ACEMİ OĞLANI: Yeniçeri Ocağı’nda yetiştirilmek üzere tutsaklardan veya Hristiyanlardan devşirme […]

Ünye Mûsikî Tarihinde Ali Riza Sağman

26 Haziran 2020 okunma

‘Ünye Şarkı ve Türküleri’ kitabımda Ünye Mûsikî Tarihi’ne damgasını vurmuş, tespit edebildiğimiz şahsiyetleri kısaca da olsa tanıtmaya çalışmış idim. Aslında her bir musikîşinasın ayrı ayrı ele alınması icap eder. Başlangıç olmak üzere biraz gerilere doğru giderek konusunda duayen olan hemşehrimiz Hâfız Ali Riza SAĞMAN’ı sizlere […]

Satıroğulları Ünyeli Müftü Sülâlesi

19 Haziran 2020 okunma

2017 yılında altı bölüm halinde yayımladığımız “Ünye Müftüleri” adlı yazı dizimizde bir müftü sülâlesinin bu tarihçeye damgasını vurduğunu görüyoruz. Ailenin ahvadlarından Satıroğulları ailesi Keşaplı Sokak’tan komşumuz olurlar. ÖZPAKER ailesinin de 44 yıldır Amerika’da ikamet ettiklerini torunları mimar Seyda Hanım’dan öğrendik. Bizi bu ailelerle buluşturan ortak […]

Ünye Uğrak Vapurlarını Tanıyalım

12 Haziran 2020 okunma

Su buharı gücüyle çalışan gemileri VAPUR olarak adlandırıyoruz. Önceleri yandan çarklı olarak yaşamımıza giren vapurlar daha sonra günümüzün dizel elektrik tahrik sistemi donanımlı enerji tasarrufu sağlayan modellerine erişinceye değin XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Ünye İskelesi ve açıklarına da uğradılar. Kürek ve yelken artık tarihe karışmıştı… […]

Ünye Tarihi, M.Ö. XV Bin Yılına Uzanıyor Mu? – I

5 Haziran 2020 okunma

Kelleroğlu M. Bahattin Bey, kaynak belirtmeksizin; “Ünye, Milât’tan 1270 sene evvel vuku bulan Turuva Muharebe-i Meşhuresi’nden sonra, Karadeniz sahilinde tesis edilmiş müstemlekelerden birisi olup, ismi kadimi (One) veyahut (Oney)’dir.” demişti.1 Ünye’de ilk arkeolojik araştırmaların 1835 – 1840 yıllarında Anadolu’da araştırmalarda bulunan William John Hamilton tarafından […]

Kimler Geldi Kimler Geçti ?

29 Mayıs 2020 okunma

Ünye ve hinterlandı tarihî seyir içerisinde birçok kavim ve milletlere ev sahipliği yapmıştır. Muhtelif köşe yazılarımızda dile getirdiğimiz bu kitlesel değişimleri bir arada ve kronolojik düzen içerisinde değerlendirmenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Ünye ve çevresinde yazılı tarihlerde adı geçen ilk topluluk Kaşkalar’dır. M.Ö. 2000’lerden itibaren […]

Ünye ve Hinterlandında Oğuz – Türkmen Boyları ve Yer Adları

22 Mayıs 2020 okunma

Makalemizin araştırma konusu 24 ana Oğuz boyu ile Oğuz asıllı Türkmen kabilelerinin Ünye ve hinterlandındaki (Ordu, Fatsa, Terme, Akkuş) bazı yerleşim noktalarıdır. Türkmen boy, bölük, uruk (oymak, öz) ve tirelerinin (oba, aile) adlarını Yrd. Doç. Dr. Aydın BUDAK’ın yayımladığı “Yurdumuza Yerleşen Oğuz – Türkmen Boyları […]

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında Ünye ve Ordu

15 Mayıs 2020 okunma

Ulusal düzeyde ekonomik ve sosyal kalkınma yanında, bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesinde ve ülke genelinde dengeli bir kalkınmanın sağlanmasında il ve ilçeler, temel birimler olarak değerlendirilmek durumundadır.1 İlçelerin, illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyindeki değişmelerin ve gelişmişlik sıralamalarının ortaya konulması amacını taşıyan araştırmalar; çeşitli ölçekteki mekânsal […]