son haberler

Ünye’de Tiyatro Tarihi – XXI

5 Haziran 2015 okunma

‘Ünye’de Tiyatro Tarihi’ yazı dizisi devam ederken bir yandan da “Ünye’de Sanatla İç İçe Yaşayanlar” yazı dizisinin yayımı sürmekteydi. Tiyatro konusu her iki dizide de ortak sahne sanatı olarak yer almak durumunda kalmıştı. Bugünkü makalemizde hem oradaki tiyatro ile ilgili bölümleri hem de eksik kalan […]

Kızıldere Dosyası’nda Ünye – I

2 Haziran 2015 okunma

T.C. Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı’nın İDDİANAME’sinden alıntıladığım şekliyle ve o dönemleri yaşayanların hatırlayacağı üzere 26 Mart 1972 günü Ünye’den iki İngiliz ve bir Kanadalı’nın Mahir ÇAYAN ve arkadaşları tarafından kaçırılıp, 27 Mart 1972 günü Niksar Kızıldere Köyü Muhtarı Emrullah ASLAN’ın evine götürüldükleri malûmumuzdur (sh. 584).1 […]

İlkçağ’dan Günümüze Ünye Tarihi – IV

29 Mayıs 2015 okunma

1642 yılına ait Avârız Defteri’ne göre Ünye, Canik Sancağı’nda Bafra’dan sonra ikinci büyük kasabadır. XVII. Yüzyıl ortalarında Bafra’da 261 hane, Ünye’de 230 hane, Samsun’da ise sadece 58 hane vardır. “Yöredeki kasabalar imparatorluk genelinde görülen nüfus düşüşünden nasiplerini almıştır. Samsun’un durumu çarpıcıdır. Zaten küçük boy bir […]

Ankara Ünyeliler Derneği Tarihçesi – I

22 Mayıs 2015 okunma

İlki 1972 yılında, ikincisi 1995 yılında Zeytinburnu Ünyeliler Derneği adıyla kurulan ve İstanbul’da faaliyet gösteren 14 adet Ünye merkezli derneğin bir araya gelerek kurdukları Ünye Dernekler Federasyonu (ÜNDEF), faaliyetleriyle göz kamaştırmaya devam ederken Ankara’da son yıllara kadar ÜNYELİLER DERNEĞİ’nin hayata geçirilememiş olması hemşehrileri arasında yıldan […]

Ordu 2011 Ziraî Çalışma Raporu’nda Ünye

19 Mayıs 2015 okunma

İlimize ait tarımsal verilerin yer aldığı bu çalışmanın kaynak niteliği ile tarım sektörü çalışanlarına faydalı olacağı düşüncesiyle bu kez de içerisindeki Ünye pasajlarını sizlerle paylaşacağım. İlimiz ekonomisi, ana ürünümüz olan ve ülkemiz üretiminin % 30’unu gerçekleştirdiğimiz fındığa dayalıdır. 12.000 ton bal üretimiyle de Arıcılık Sektörü […]

Ünyeli Şehitler – V

15 Mayıs 2015 okunma

İstanbul’da bir bölüm yurtsever, Osmanlı Hükûmeti’nin işbirlikçi yönetimine karşı çıkıp, “Millî Mücadele“ye omuz vermek için bir araya gelmişti. İşgal Kuvvetleri, “Vatanın selâmeti uğruna ölmeye hazır” olan bu direnişçileri yok edemezse, Anadolu harekâtının önüne geçilemeyeceğini biliyordu. Emniyet Umum Müdürlüğü ise sürekli baskılar ve Entelligence Service‘nin denetiminde […]

Ünye’de Sanatla İç İçe Yaşayanlar – XI

12 Mayıs 2015 okunma

Daha önce yaşam öyküsünü detaylandırdığımız Ali SOYTÜRK (Dondurmacı Ali Baba)12 gibi Yeşilçam’da isim yapmış ve saygınlığında bu mesleği geride bırakmış sahne sanatçılarımızdan bir diğer ikisi de Fahri DİNÇ ve Hasan KIRTEN’dir (Hurdacı Hasan). 1941 yılında Samsun’un Terme İlçesi’ne bağlı Evci Beldesi’nde doğan ve kan davası […]

Geçmişten Günümüze Ünye Belediyesi

8 Mayıs 2015 okunma

Ünye Belediye Başkanlığı’nın arşivime destek maksatlı gönderdiği eserlerden biri de Sayın Muzaffer GÜNAY ve Mehmet ERİŞTİ’nin 728 sayfalık “Geçmişten Günümüze Ordu Belediyeleri” adlı ciddî derleme çalışmalarıdır.1 Kitabın 643 – 660. sayfalar arası Ünye İlçe Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmiş. İlgili bölüm iki Ünye fotoğrafı ve eski […]

Ünye’de Tiyatro Tarihi – XX

5 Mayıs 2015 okunma

Ünye Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu ilk oyun için çıkartılan broşürdeki yazıdan istifadeyle aşağıdaki bilgileri paylaşmanın Ünye Tiyatro Tarihi’ne not düşmek adına gerekli olduğunu düşünüyorum. Ünye Sanat Tiyatrosu, 10 Nisan 2012 yılında Hamza ALP başkanlığında Sezgin ÖKSÜZ, Ayşe YILDIRAN ve Mehmet KIYAK ile birlikte Ünye […]

Devlet Salnâmelerinde Ünye ve Ordu – II

1 Mayıs 2015 okunma

71.1281 (M. 1864) tarihli on dokuzuncu def’a yayımlanan Salnâme-i Devlet-i Âliyye-i Osmaniyye’nin 71. sayfasında Trabzon Eyâleti’ne bağlı yedi liva (sancak) yer almıştır. Canik (Samsun), Ordu, Giresun, Karahisar-ı Şarkî, Gümüşhane, Lâzistan (Batum) ve Bucak. İlginçtir ki Ordu ve Bucak birbirine çok yakın mekânlar olduğu halde her […]