son haberler

C.H.P. 1940 KONGRE DİLEKLERİNDE ÜNYE

5 Şubat 2016 okunma

Cumhuriyet Halk Partisi’nce (C.H.P.) 1941 yılında bastırılan 694 sayfalık Kongre Dilekleri kitabı;1 CHP’nin 1940 senesi Vilâyet Kongreleri’nde tesbit edilen dileklerden, tâkipleri Genel Sekreterliğe ve yapılmaları Merkez’e ait olanların ve bunlara dair cereyan eden muhabereler neticesinde alınan cevapların bir araya gelmesinden vücut bulmuştur. Türkiye’de Tek Parti […]

Ordu İli Kamu Kurum ve Kuruluşları 2014 Yılı Faaliyet Raporu’nda Ünye – III

29 Ocak 2016 okunma

2014 yılında ilki gerçekleştirilen “Sürü Yönetimi Elemanı Benim” Projesi’nin 2015 yılı plânına göre Şubat 2015’te düzenlenecek kursuna 20 kursiyer katılacaktır. (sh. 161) Ünye İlçesi’nde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi Kurumu’nun düzenlediği Kırsal Kalkınma Programı kapsamında arı hastalık ve zararlıları konusunda eğitim verilmiştir. (sh. 164) […]

Ordulu Şâire Fıtnat Hanım – I

22 Ocak 2016 okunma

Ordu Halkevi Dil Tarih Edebiyat Kolu Başkanı Sayın Sıtkı CAN tarafından 1939 yılında 28 sayfalık “Ordu’lu Şair Fıtnat – Hayatı ve Şiirleri”1 adlı bir broşür yayımlanmıştı. Sahaflardan temin ettiğim bu değerli kitapçığı herkesin faydasına sunmak açısından “Aydınlık Ufuklar Sitesi” http://unyezile.com/fitnat.htm adresinde kullanıma açtım. Trabzon, Amasya […]

KIZILDERE DOSYASI’NDA ÜNYE – X

16 Ocak 2016 okunma

Plânın son kere gözden geçirilmesi ve müzakeresinden sonra, Nihat YILMAZ, İngilizler’in eve girişlerini ve Land Rover araçlarının bulunup bulunmadığını tespit için apartman çevresine gönderilmiştir. Nihat YILMAZ’ın saat 19:00’da Land Rover’in apartman önünde bulunduğunu, İngiliz teknisyenlerinin de apartmana geldiklerini bildirmesi üzerine Ertuğrul KÜRKÇÜ, Mahir ÇAYAN ve […]

ÜNYE VE HİNTERLANDINDA ÇEPNİ TÜRKMENLERİ’NİN SÜNNÎLEŞTİRİLMESİ – II

8 Ocak 2016 okunma

Çepni Türkmenleri Ünye’nin batısından Vakfıkebir’e kadar olan bölgeye Hacıemiroğulları Beyliği zamanında yerleşmişlerdir. Çepni Türkmenlerinin kurduğu Hacıemiroğulları Beyliği ve Çepni Türkmenlerine ait topraklar, Amasya Valisi Yörgüç Paşa döneminde 1427’de Osmanlı Devleti’ne bağlanmış ve tarih sahnesinden çekilmiştir.5 Çepni Türkmenleri’nin çoğunlukta olduğu Hacıemiroğulları Beyliği; Orta Karadeniz Bölgesi’ni yani […]

 ÜNYE KAZASI’NDA ÂYÂNLIĞIN GELİŞİMİ – II

1 Ocak 2016 okunma

ÜNYE KAZASI’NDA ÂYÂNLIĞIN GELİŞİMİ – II   Âyânlık, halkla devlet arasındaki ilişkilerde hâlâ önemli bir kurumdu. Bu yüzden büsbütün ortadan kaldırılmadı. Bunu birden kaldırmanın yaratacağı boşluk düşünüldüğünden, bunların bazı görevleri, önce 1826’dan sonra kurulan “Sandık Eminliği”ne aktarıldı. Daha sonra İstanbul (1829) ve Anadolu’daki köy ve […]

Ordu İli Kamu Kurum Ve Kuruluşları 2014 Yılı Faaliyet Raporu’nda Ünye – II

25 Aralık 2015 okunma

Dünyanın en iyi İngilizce dil eğitim sistemi olarak kabul edilen ve dünyada 1987 yılından bu yana kullanılan DYNED Projesi ilimizde büyük bir ciddiyet içerisinde takip edilmekte olup çalışma sonuçları Çalışma Raporu’nda şu şekilde gösterilmektedir : Toplam öğrenci sayısı 6.600, sisteme girilen öğrenci sayısı 3.413, son […]

Kızıldere Dosyası’nda Ünye – IX

18 Aralık 2015 okunma

Mahir ÇAYAN ve arkadaşlarınca, Avukat Şener ŞADİ’den Av. Ali KAYNAR’ın yazıhane anahtarının alınarak getirilmesi istenildiğinden adı geçen Avni KAYACI ile birlikte Fatsa’ya dönmüş, çevrenin şüphesini çekmemek ve yürütülecek eylemi kamufle etmek amacıyla Fikri SÖNMEZ’in yemeğe götürmek üzere olduğu Avukat Ali KAYNAR ile birlikte Fatsa ileri […]

ÜNYE VE HİNTERLANDINDA ÇEPNİ TÜRKMENLERİ’NİN SÜNNÎLEŞTİRİLMESİ – I

4 Aralık 2015 okunma

Bilmem dikkatinizi çekti mi? 1455 tarihli Osmanlı Tahrir Defteri’nde “Bölük-i Niyâbet-i Ordu bi-ism-i Alevî” başlığı altında Nefs-i Alevî (Alievi Kasabası) vardır. Gene hatırlayacağınız üzere merkezi “Nefs-i Ordu bi ism-i Alevî” yani bugünkü Eskipazar Köyü olan Hacı Emiroğulları, Oğuzlar’ın Çepni Boyu’ndan idiler.2 Sadullah Bey, Hamidiye, Osman […]

ÜNYE KAZASI’NDA ÂYÂNLIĞIN GELİŞİMİ – I

27 Kasım 2015 okunma

Sayın Doç. Dr. İlhan EKİNCİ’nin, âyânlığın çözülme sürecine girdiği Tanzimat Dönemi’nde sosyal, ekonomik, siyasî dönüşüm ve kentleşmenin Ordu Kazası âyânları üzerindeki etkilerini inceleyen makalesinde,1 kazadaki âyân ailelerin nüfuzlarını korumak için ticarete atıldıkları veya devlet hizmetinde görev aldıkları tespiti yapılmıştır. Ordu Kazası’nda âyânlığın gelişimi ile ilgili […]