son haberler

AB Yolunda Türkiye -94

19 Eylül 2015 okunma

AB ve ERASMUS (YAŞAM BOYU EĞİTİM) Bilginin güç anlamına geldiği günümüzde akademik çalışmaların (araştırma, tez, proje) desteklenmesi her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Ayrıca uluslararası ilişkiler çalışmalarında yeni bir araştırma alanı haline gelmiş olan AB konusunda ülkemizdeki bilgi birikiminin arttırılması ve bu alanın en güncel […]

AB Yolunda Türkiye -93

18 Eylül 2015 okunma

AB YARGI VE TEMEL HAKLAR 23. Yargı ve Temel Haklar faslının tarama sonu raporu resmi olarak TC Avrupa Birliği Bakanlığı’na iletilmemiştir. 6 adet gayri resmi açılış kriteri vardır. -Türkiye, yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını ve etkinliğini daha fazla güçlendirmeye yönelik yargı reformu stratejisini komisyona sunmalıdır. -Türkiye, yolsuzluklarla […]

AB Yolunda Türkiye -92

17 Eylül 2015 okunma

AB VE KENTSEL KALKINMA (GECEKONDU SORUNU) -2 1992 Dünya Zirvesinde sunulan eylem planı “Gündem 21” iki temel değere dayalı bir eylem planı sunuyordu. Eşitsizliklerin (özellikle yoksulluğun) ve çevresel bozulmanın ortadan kaldırılması, daha iyi bir gelecek sağlamak üzere çevresel, toplumsal ve ekonomik yaklaşımların entegrasyonu. Bu deklarasyondan […]

AB Yolunda Türkiye -91

16 Eylül 2015 okunma

AB VE KAPSAYICI SÜRDÜRÜLEBİLİR (GECEKONDULAŞMA) KENTSEL KALKINMA İÇİN PLANLAMA -1 Günümüzde maalesef ülkemizde ve yöremizde de milyonlarca yoksul insan, planlama haritalarında “boş” ya da “oturulmuyor” diye geçen yerlerde yaşıyor. Gelişmekte olan ülkelerde ruhsatsız olarak yükseliveren yerleşimlere yetkililer hala geçici gözü ile bakıyorlar. Oysa bu yerleşim […]

AB Yolunda Türkiye -90

15 Eylül 2015 okunma

AB-ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27 faslın katılım müzakerelerindeki mevcut durumu 21 Aralık 2009 tarihinde İsveç dönem başkanlığındaki müzakerelerle açılmıştır. Bu faslın kapanış kriterlerine bakacak olursak; -Türkiye sınır ötesi unsurları da dahil, AB’nin yatay ve çevre mevzuatını iç hukukuna aktarmalıdır. -Nehir havzaları koruma eylem planları oluşturmalı. […]

AB Yolunda Türkiye -89

14 Eylül 2015 okunma

AB-BİLİM VE ARAŞTIRMA 25. faslın katılım müzakerelerinde ki mevcut durumu 12 Haziran 2006 tarihinde Avusturya dönem başkanlığında müzakerelere açılmış ve aynı tarihte geçici olarak kapatılmıştır. Önümüzdeki dönemde atılacak adımlara bakılacak olursa, ufuk 2020 programına katılımın izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalara devam edilmesi. Avrupa Birliği […]

AB Yolunda Türkiye -88

12 Eylül 2015 okunma

AB ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK (GÖÇ VE İLTİCA) Bu fasıl ile ilgili çalışmalar sürmektedir ancak tamamlanması da çok zaman alacaktır. Bu fasılda ele alınan birçok konudan bazı başlıklara bakacak olursak; -Sınır Güvenliği Teşkilatı Kanunu Schengen sınır koduna ilişkin mevzuatta amaç; Türkiye’nin tüm sınır kapıları ile […]

AB Yolunda Türkiye -87

11 Eylül 2015 okunma

AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ Türkiye-Ermenistan arasında son yıllarda yaşanan yakınlaşma sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları sayesindedir. Türkiye Ekonomik Sosyal Etütler Vakfı’nın (TESEV) dış politika programında “Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi“ isimli bir proje yer almıştır. TESEV Türkiye’nin komşularla olan sorunlarının çözümünün Avrupa Birliği yolunda bölgesel istikrar adına, işbirliği […]

AB Yolunda Türkiye -86

10 Eylül 2015 okunma

AB-TÜRKİYE-KIBRIS SORUNU Günümüzde Orta Doğu sorunlarının dışında kalamayan Türkiye’nin dış politikası oldukça yoğun. Her zaman söylediğimiz klişe haline gelmiş sözleri yine söylüyorum. Türkiye’nin bulunduğu jeopolitik konum o kadar önemli ki ne Türkiye bu sorunların dışında kalabilir ne de AB ve diğer güçlü devletler (başta ABD) […]

AB Yolunda Türkiye -85

9 Eylül 2015 okunma

TÜRKİYE’NİN AB –TOBB VE ABD DIŞ SİYASETİNE KATKISI TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Türk Amerikan ilişkilerinde aktif rol oynayan STK’dır. TOBB, Türk Hükümetleri, İçişleri Bakanlığı ve ABD büyükelçiliği gibi kanallardan doğrudan temaslar yoluyla bağlantı kurmaktadır. Belirli düşünceler, politika yapıcıları TOBB aracılığı ile iletilmiştir. Son […]