son haberler

AB Yolunda Türkiye -84

8 Eylül 2015 okunma

AVRUPA BİRLİĞİ–TÜRKİYE ABD İLİŞKİLERİ-2 Haziran 1980 tarihli AT’nin Venedik deklarasyonu ile Avrupalılar Filistin-İsrail probleminde Filistin Hakaretinin temsilcisini muhatap alırken, Amerika Birleşik Devletleri de İsrail Devleti’nin varlığını tanımanın yanında Arafat ile diyalog kurmaya başlar. Petrol çakışmalarında, Avrupa Birliği adayı Türkiye, Ortadoğu’daki “jeopolitik akrabalığı” sebebi ile Irak […]

AB Yolunda Türkiye -83

7 Eylül 2015 okunma

AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE ABD İLİŞKİLERİ-1 Bir önceki yazımızda aktardığım gibi geçmişe baktığımızda 1990’ların başına kadar Türk ABD ilişkilerinde güvenlik boyutu ağır basmaktadır. 1990’larda soğuk savaş bitti ve tüm dünyada yeni bir dönem başladı. Clinton döneminde ABD insan hakları ve demokrasi konusunda Türkiye’ye yaklaşımında tonlama farkı yarattı. […]

AB Yolunda Türkiye -82

5 Eylül 2015 okunma

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ABD İLE TÜRKİYE DIŞ SİYASETİ Osmanlı Devleti 1 Dünya Savaşını kaybeden “ittifak (bağlaşma) devletleri” grubunda olması nedeni ile kaybetti. Oysa 1 Dünya Savaşını iki yıl uzatan Çanakkale Zaferi tüm dünyada yankı bulmuş ve Mustafa Kemal Atatürk’ün adını duyurmuştu asker ve siyasi dünyaya. […]

AB Yolunda Türkiye -81

4 Eylül 2015 okunma

TÜRKİYE AB DIŞ POLİTİKASI Türkiye’nin AB ile sürdürdüğü diyalog nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Türkiye’nin jeopolitik yapısı daima önem arz edecektir. Ancak AB ile uyum sürecinde hemen hemen her alanda düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Türkiye’nin AB üyeliği, dış politikada atacağı adımları daha önemli kılmaktadır. Türkiye’nin küresel etkinliği en […]

AB Yolunda Türkiye -80

3 Eylül 2015 okunma

AVRUPA BİRLİĞİ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE DIŞ POLİTİKA Çeşitli meslek ve çevrelerden tarihsel sürekliliği, birikimi ve değişimi, yaşamlarını etkileyen temel bir boyut olarak kavrayan insan grupları bir araya gelerek sivil toplum kuruluşlarını oluştururlar. Bu insanlar katıldıkları bir üretimle bu boyutu daha bilinçli bir biçimde yaşamak, […]

AB Yolunda Türkiye -79

2 Eylül 2015 okunma

GIDA GÜVENLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI Türkiye için gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası faslı, 30 Haziran 2010 tarihinde İspanya dönem başkanlığında müzakerelere açılmıştır. Kapanış kriterleri olarak Türkiye bu alanda; Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu hayvan kimliklendirme ve kayıt sistemlerini uygulamalıdır. Bu sistemler […]

AB Yolunda Türkiye -78

1 Eylül 2015 okunma

AVRUPA BİRLİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU-2 7 fasıl ve faslın durumu telif hakları ve bağlantılı haklara ilişkin toplu hak yönetimi de çok önemlidir. İç pazarda müzik eserlerinin internet üzerinden kullanımlarına ilişkin hakların çoklu bölgesel lisanslanması da Avrupa Birliği’nin diğer direktifidir. Özgün bir sanat eseri yazarının yararına […]

AB Yolunda Türkiye -77

31 Ağustos 2015 okunma

AVRUPA BİRLİĞİ VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU-1 3 Nisan 2008 tarihinde Türkiye’ye işleyiş esasları çerçevesinde AB komisyonu görevlerini bildirdi. Korsan ve taklit faaliyetlerle mücadeleye ilişkin yeterli idari kapasite sağlanmalıdır. Türkiye fikri mülkiyet hukuklarının topluluk düzeyinde tüketilmesi, bu hakların katılımla birlikte uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Amaçlar arasında icracı […]

AB Yolunda Türkiye -76

29 Ağustos 2015 okunma

ENGELLİLER İLE AB VE KURUMSAL YAPILANMA Türkiye için, BM Engellilerin haklarına ilişkin sözleşmenin uygulanması çerçevesinde atılması gereken adımlar bulunmaktadır. Avrupa engelliler stratejisi ile uyumlu olarak engellilerin tüm “insan hak ve özgürlüklerin”den tam ve eşit şekilde yararlanması gerekmektedir. Bu yönde atılacak tüm adımlar teşvik ve temin […]

AB Yolunda Türkiye -75

28 Ağustos 2015 okunma

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Avrupa Birliği bu konuda Türkiye’ye dört çeşit kriter öngörmekte. İltica ve göç, sınır güvenliği, Türkiye ve Europol arasında operasyonel işbirliği antlaşma ve atılacak diğer önemli adım DNA verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası Kanunu. Türkiye ulusal eylem çerçevesinde […]