son haberler

Ünye Kent Konseyi Projeleri Üzerine

10 Şubat 2016 okunma

Ünye Kent Konseyi 1. Genel Kurulu 24 Aralık 2015 tarihinde toplandı. Salt çoğunluğun sağlanması ile yapılan protokol konuşmalarından sonra yıl içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler, Başkan Vekili Ayşe Haznedar Yalın tarafından, yerel sekreterimiz Saadet Sarı tarafından da, sürmekte olan projelerimizi aktarıldı. Ünye Kent Konseyi (yönetmeliği ve yönergesine […]

Çünkü Başkan “Kültür Yolu Projesi” ve Daha Bir Çok Proje İle De “Hizmet Etmeye Niyetlidir”

29 Ocak 2016 okunma

Çünkü adım atılmıştır. “Dilek”ten ötesi artık “niyet” edilmiştir, “niyet” bir işe başlamaktır ve bitirmek. Çağdaş nüktedan Steven Wright,”sıkı çalışmanın ödülü gelecekte alınır. Tembelliğin ki ise hemen.” Ünye Belediye Başkanı, meclis ve yardımcıları “sıkı bir çalışma içindedirler. Bu sıkı çalışma ile (çok önemli genel değişiklikler olmazsa) […]

Ünye (Yeni) Yıkılan (Eski) Belediye Sineması Arazisi

22 Ocak 2016 okunma

Doğu Karadeniz Bölgesinde dağlar denize paraleldir. Arazi dar, yerleşim ve kentleşme kıyıda yığılmıştır. Nüfus yoğundur. Büyük şehirlere göç veren bu coğrafya da kırsaldan gelen göç dalgaları ile kalabalık bir kentleşme yaşanmaktadır. Doğu Karadeniz’de, Ordu’da hem de Ünye’de durum böyledir. Eski Belediye sinemasının yıkılması ile ortaya […]

HAC İBADETİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE TÜRK HACILARI

16 Ocak 2016 okunma

Hasan KAPICI İslam’ın beş şartından biri hacca gitmektir. Dünyada yaklaşık olarak 1,6 milyar Müslüman vardır. Her Müslüman bu kutsal görevi yerine getirmek ister. Bugün ulaşım teknolojisi hacca erişimi kolaylaştırmıştır. Dünyanın her yerinden milyonlarca hacı adayları hac bölgesine gelir. Mekke’de, Arafat’da, Müzdelife’de, Mina’da altyapı çok yetersizdir. […]

ÜNYE KENTİNİN HAKLARI NE DURUMDA?

16 Ocak 2016 okunma

Ünye Kenti ile ilgili sorunlar pek çoktur ve bir günde oluşmamıştır. Bu sorunların oluşmasında bilerek veya bilmeyerek kimse masum değildir. Ünye de ki “kentsel sorunların “ çözümü de bir anda olmayacaktır. “Yerel Yönetimler” dediğimiz de siyaseti tamamen bir kenara bırakarak objektif olaya çalışmalıyız ve yapılabilecek […]

SN. BAŞKAN KENTİN HAKKI VARDIR KENTLİNİN HAKKI VARDIR DOĞANIN HAKKI VARDIR

8 Ocak 2016 okunma

Günümüzde tüm dünyada kentlileşme hızla artmaktadır. Ülkemiz ve Doğu Karadeniz Bölgesi de bu gelişmelerden fazlaca nasibini almaktadır. Kentlerde yığılan nüfus için maalesef “kent yönetimleri” gerekli planlamayı zamanında yapmadıkları için gelen göç dalgaları kentlerin varoşlarını oluşturmaktadır. Birçok insana barınak olan gecekondu alanları ile kent merkezi yaşam […]

TEMA’dan BİLGİLER ve İNOVASYON

1 Ocak 2016 okunma

AARHUS SÖZLEŞMESİ 1992 yılında çevresel konularda bilgi edinme ve başvuru haklarını kabul etti. Bu arada SOYUK SÜJELİ yeni haklar da geldi gündeme. * Eko sistem hakkı * Kentin hakkı * Gelecek nesillerin hakkı * Bunları talep etmek hakkı.   AVUKAT ÖMER AYKUL; EKOLOJİK SİYASET Akçalı, […]

Çevre Dostu Şirketler

25 Aralık 2015 okunma

Sürdürülebilir bir çevrede yaşamak için etik yönetim ve toplumsal katılım anlayışı ile hareket eden şirketler var artık. Her koşulda bu anlayışı sürdüren şirketler müşteri memnuniyetini de dikkate alarak uygulamalarını sürdürüyorlar. Bu şirketler sürdürülebilir iş yaklaşımlarını ve sosyal sorumluluklarını ortaya koyarak çevre politikaları oluşturuyor ve işlerini […]

AB VE TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKASI

27 Kasım 2015 okunma

AB enerji politikası 1-    Topluluğun rekabet edebilirliğine katkı sağlamak. 2-    Enerji arz güvenliğini temin etmek. 3-    Sürdürülebilir kalkınma temelinde çevrenin korunmasına katkıda bulunmak. AB bu üç amaç üzerinde denge kurmaya çalışır. Türkiye Enerji politikaların da ise şimdilik birinci hedef 2020 ye kadar AB %20 enerji […]

“Amazonlar Türk Kadınlarıdır’

21 Kasım 2015 okunma

Erhan Afyoncu’ Dan KATUDER’İN düzenlediği konferansta ilk gün ün ilk oturum yöneticisi Doç. Dr. Erhan Afyoncu idi. Bu kongredeki yaklaşık 100 kadar akademisyen içerisinde (tv programlarının etkisi ile} tabi ki en ünlüsü idi. Ayrıca yakından tanımak fırsatı da bulduğumuz Afyoncu son derecede alçak gönüllü.. Kendisi […]