son haberler

Şahin, “Bu Birliktelik Şahsi Menfaatler İçin Değil”

Yayınlanma Tarihi: 2 Mart 2022 okunma

Şahin, “Bu Birliktelik Şahsi Menfaatler İçin Değil”
Siyaset
0

Saadet Partisi Ünye İlçe Başkanı Özgür Şahin yaptığı açıklamada “Yarının Türkiyesi’nin inşası için milletimizin talepleri doğrultusunda atılan bu önemli adım refah, huzur, barış ve adaletin tesisi için bu amaçlara hizmet eden bir anlayıştır” dedi.

Güçlendirilmiş Parlementer Sistem için bir araya gelen 6 siyasi parti içinde Saadet Partisi de yer alırken, Ünye İlçe Başkanı Özgür Şahin birleşim ve sistemle ilgili şu açıklamayı yaptı;

Mevcut Yönetim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi;

Endişe ve kutuplaşmayı arttıran mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, şeffaflıktan uzak bir biçimde kabul edilmiştir. %46,59’luk kesim bu sisteme rıza göstermemiştir. Devletin fonksiyonları olan yasama, yürütme ve yargının kesin ayrılığı bu sistemde otoriter ve keyfiliği ihtiva eden bir yönetime dönüşmüştür.

Yürütme yetkisi tek elde toplanmış yasama yetkisi etkisiz kılınmış yargı yetkisi bağımlı ve taraflı hale getirilmiştir.

Güçlendirilmiş Parlementer Sistemin vaat ettiği hususlar bir geriye dönüş çabası değildir, tamamen yeni bir sistem içermektedir. Bu sistemin iki temel dayanağı ortak akıl ve uzlaşıdır. Bu sistem insana araç değil, amaç olarak bakılmasını ve davranılmasını sağlayan özgürlükçü bir sistemdir.

                        Devletin tüm kurumlarının etkin denetimi sağlanacak ve temsilde adalet ilkesiyle yasama fonksiyonu daha da güçlenecektir. Bu sistemle devletin fonksiyonları tam bir özgürlük ve tarafsızlık içinde sürdürülerek temsilde adalet yetkisi tüm siyasi partilere tanınacaktır.

Seçim barajı %3’e düşürülürken hazine yardımından faydalanmak için en az %1 oy almak partiler için yeterli olacaktır. Yine bu sistemle Cumhurbaşkanının yasama işlevini zayıflatan veto yetkisine son verilecektir. Devletin tüm kurumlarında hesap verilebilirlik ön planda olacaktır. Cumhurbaşkanlığı görev süresi 7 yıl olarak düzenlenecektir ve Cunhurbaşkanı tarafsız ve partisiz olacaktır. Cumhurbaşkanı seçilen bir kişi bir daha siyasete geri dönemeyecektir. Bakanlar kurulu ihdas edilerek TBMM’ye karşı bireysel ve kolektif olarak sorumlu tutulacaktır. Başbakan meclis üyelerinden (mv’lerinden) seçilecektir. Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini en çok milletvekili alan siyasi partiye verecektir. Süresi içerisinde hükümet kurulamazsa sırasıyla milletvekili çokluğuna göre siyasi partilere hükümeti kurma görevi verilecektir. OHAL rejiminin keyfi bir yönetime dönüşmesine engel olacak düzenlemeler yapılacaktır. Şeffaflıktan uzak uygulamalar olan Torba kanuna son verilecektir.

Güçlendirilmiş Parlementer Sistem ile çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir sistem oluşturulacaktır. Türkiye’nin hukuka bağlı, herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdüğü ve sosyal refah standartlarına ulaştığı bir ülke haline gelmesi sağlanacaktır. Kamu yönetimi bu sistemle hukuka bağlı, liyakate dayanan, hesap verilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kaldırılacak, Hakimler kurulu ve Savcılar kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturulacak.

Anayasa mahkemesinin üyelerinin en az dörtte üçünün hukukçu olması zorunlu tutulacak.

Sayıştay Anayasa’da bir yüksek mahkeme olarak düzenlenecek.

TRT ve Anadolu Ajansı bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandırılacak.

Medya sahipliği ve finansmanı şeffaf hale getirilecek, medyada tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemek amacıyla yasal ve yapısal tedbirler alınacak.

Refahın adil bölüşümünü sağlayarak sosyal hakların ve devlet yardımlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde ve hak temelli bir yükümlülük olarak güçlendirilecektir.

Mülakat uygulamalarına son vererek, yazılı sınav sonuçları esas alınacaktır.

Yolsuzlukla ilgili mevzuatı, yolsuzluğa karşı devletler grubunun tavsiye kararlarıyla tam uyumlu hale getirilecektir.

Kamu İhale Kanunu yenilenerek ihale mevzuatı tek kanunda düzenlenecektir.

Son olarak şunları ifade etmek isteriz;

Bu Birliktelik Şahsi Menfaatler İçin DEĞİL

  • Ülke ve Milletin Menfaatlerin Korunması
  • Batan Ekonominin Düzeltilmesi
  • Diktatör Yönetiminin Son Bulması
  • Hak ve Adaletin Tesisi
  • Sömürü Yerine Adil Düzenin Getirilmesi
  • Yeniden Büyük Türkiye’nin Kurulması
  • Yarının Türkiyesi’nin inşası için İÇİNDİR.

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.