son haberler

Çamlık Taşınmazı Kimindi?

18 Ağustos 2017 okunma

Bu makalemiz ile Ünye’de ayın konusu olan “Çamlık Mega Projesi” sürecine ışık tutmasını ümit ettiğim,canlı tanığı olduğum bir bilgiyi yakın tarihimize kazandırmış olacağımız ümidini taşıyorum. 06 Ağustos 2014 tarihli Milliyet Gazetesi haberinde “Ünye Belediye Başkanı Av. Ahmet ÇAMYAR, Ünye Belediyesi’ne ait bazı mülklerin Büyükşehir Belediyesi’ne […]

1967’lerin Ünye’si

11 Ağustos 2017 okunma

Bu hafta da sizlerle Ordu Vâliliği Tertip Komisyonu’nca hazırlananan ORDU 1967 İL YILLIĞI’nda1 yer alan Ünye ile ilgili pasajları paylaşmayı uygun gördüm. Cemâl Orhan MİRKELÂM’ın 09 Haziran 1967’den itibaren Ordu Vâliliği, Feyzi YETKİNER ve Kudret TANRIÖVER’in de Ünye Kaymakamlığı yaptığı 1967’den iki yıl önce, 10.10.1965 […]

Yurt Ansiklopedisi’nde Ünye – II

4 Ağustos 2017 okunma

1927 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Ünye’nin nüfusu 50.411 kişi idi. 1927’den 1950’ye değin 23 yılda nüfus %75 artarak 88.363’e yükselmişti. 1954’te yeni bir yönetsel değişiklik olmuş, Ünye’nin Karakuş Bucağı ilçe yapılmış ve adı Akkuş olmuştu. 1950 – 1960 arasındaki yönetsel değişikliklerin etkisiyle Ünye İlçesi’nin […]

Ünye Basın Tarihi – II

28 Temmuz 2017 okunma

Basın ahlâkı ile ilgili ilk dava da bu gazetede görüldü. Yüksel ŞEN Bey’in anlatımıyla “26 Eylül 1964 tarih ve 209 sayılı Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi’nde yayımlanan “YAPAAAAR” başlıklı köşe yazısının içeriğinde, zamanın Belediye Başkanı Rahmetli Mithat KISACIKOĞLU, kendisine sataşma olduğunu iddia ederek, gazete sahibi, […]

Canik Sancağı’nda Ünye

21 Temmuz 2017 okunma

Osmanlılar, Trabzon Devleti’ne bağlı olan bölgelere Canit, Mülk-i Canit; Trabzon Devleti’ni yönetenlere de Tekfur-ı Canit, Melik-i Canit, Canitî adı vermişlerdi. Osmanlı Devleti zamanında, XV – XVI. yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesi’nde, sınırları Bafra’nın batısından başlayan, Samsun Merkez, Kavak, Salıpazarı, Terme, Çarşamba, Ünye’yi içerisine alan ve Fatsa […]

YURT ANSİKLOPEDİSİ’NDE ÜNYE – I

14 Temmuz 2017 okunma

“Ansiklopedilerde Ünye” konu başlığı altında içinde Ünye bahsi geçen ansiklopedileri daha önceki köşe yazımızda ele almıştık. Ansiklopedik aktarımlarda en fazla Ünye muhtevasına sahip Yurt Ansiklopedisi Ünye’nin 1983 ve öncesine ait bir takım verileri ihtiva etmekte. Bu detayları vermeden önce ansiklopedide yayımlanan kısa bir tarihçe sunumu […]

Arrıanus’un Karadeniz Seyahati

8 Temmuz 2017 okunma

Bugünkü köşe yazımızda birçok araştırmacının yazılarında “Strabon, eserinde Ünye’den bahsetmez; ama Arrianus’un eserinde Ünye lâfzı geçer” diye bilinen, ama detay verilmeyen bu konuyu ele alacağız. Arrian, Arrhianos ya da Arrianus diye bildiğimiz şahsın asıl adı Lucius Flavius Arrianus Xenophon’dur. M.S. yaklaşık 86 (ya da M.S. […]

ÜNYE BASIN TARİHİ – I

30 Haziran 2017 okunma

“Medya Kültürü ve Ünye” konu başlığı altında Aylık Ünye Haber Postası Gazetesi’nin Şubat 2009 tarihli ve altıncı sayısında yayımlanan köşe yazımı, bu kez güncelleyerek yeniden ele almayı gerekli gördüm.1 Ünye medyasında ilk taş baskı âletiyle çıkarılan gazete ya da broşürlerin 1917/18 yıllarında Derviş Baba olarak […]

ÜNYE YAŞAMINDAN BAZI KESİTLER

23 Haziran 2017 okunma

Takip ettiğiniz üzere Ünye ve hinterlandı ile ilgili yayımlanan her eser zamanla bibliyografik arşivime katıldıkça o eser içerisinde yer alan Ünye içerikli bahisleri özet olarak sizlerle paylaşıyor ve konu hakkında derlenen bilgileri “Ünye Makaleleri” konu başlığı altında bir araya getiriyorum. Bugüne dek çoğu yayımlanmış 650 […]

ÜNYE’DE PONTOSÇU FAALİYETLER

16 Haziran 2017 okunma

Temmuz 2012 tarihinde “Ünye’de Rum Mezâlimi ve Pontos Meselesi”ni üç bölüm halinde Ünye Haber Gazetesi’nde yayımlamıştık. Bu kez hemşehrimiz Tarih Öğretim Üyesi Dr. Nuri YAZICI’nın kaleminden yalnızca Pontosçu faaliyetleri masaya yatıralım istedik. Pontus meselesi ulusal ilkelerin, çok uluslu bir devlete uygulanmasından kaynaklanan sapıtmaların iyi bir […]