son haberler

İlküvez, Çöp İçin Direniyor

Yayınlanma Tarihi: 4 Aralık 2015 okunma

İlküvez, Çöp İçin Direniyor
Gündem
0

Çaybaşı İlküvez’de katı atık depolama tesisi için ÇED raporu alınmadığı gerekçesi ile mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındı. Depolama alanının yapılacağı Göksu Mahallesinde Göksu, Çöp İçin Direniyor 2ÇED için yapılan toplantı ise sert tartışmalarla geçerken, mahalle halkı İlküvez’de çöp istemediklerini dile getirerek sonuna kadar direneceklerini belirttiler.

Çaybaşı İlçesi İlküvez Mahallesi Göksu Mevkiinde yapımı büyük oranda tamamlanan katı atık depolama tesisi mahkeme engeline takıldı. Ünye Belediyesi tarafından yapımına başlanan, ardından Ordu’nun Büyükşehir olması ile Büyükşehir Belediye yetkisine giren depolama alanı “ÇED raporu gerekli değildir” kararı ile 160 dönümlük alanda önce binlerce ağaç kesildi, ardından da inşaat devam etti.

Mahalle halkının depolama tesisinin başta içme suyu kaynaklarını kirleteceği ve bölgede büyük bir çevre kirliliği oluşturacağı endişesi ile başlattığı hukuki mücadele devam ediyor. Çöp depolama tesisi aleyhine açılan davalarda önce ÇED raporu gerekli değildir kararı mahkemece iptal edilirken, ardından da yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Sıtma İle Korkutup Ölüme Razı Etme GirişimiGöksu, Çöp İçin Direniyor 1
Yargı kararlarına rağmen inşaatına halen devam ettiği İlküvez Göksu’da geçtiğimiz hafta ÇED bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Mahalle sakinlerinin döviz ve pankartlarla depolama tesisinin kurulmaması için direniş gösterdiği toplantıya katılan Av. Davut Oğuz, “Evsel atıkların (çöplerin) bertarafı ülkemizin önemli çevre problemlerinden biridir. Doğu Karadeniz Bölgesinin coğrafi ve yerleşim şartları (danınık yerleşim) göz önünde bulundurulduğunda meselenin önemi ve zorluğu bir kat daha artmaktadır. Bu bağlamda, çöp meselesinin doğru şekilde, bu arada Ordu İli’nde de, çözülmesine yönelik hiçbir girişime karşı çıkılması düşünülemez. Ben de şahsen doğru bir işe karşı çıkmam ve çıkanlara da destek vermem. Ancak hukukî mücadele yürüttüğümüz Çaybaşı İlçesi Göksu Köyü mevkiindeki tesis benzeri tesisler ise, sGöksu, Çöp İçin Direniyor 4ıtma ile korkutup ölüme razı etme girişiminden başka bir şey değildir. Daha büyük çevre problemlerine yol açabilecek bir tesisin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı finansal katkısı ile yapılıyor olması da ayrı bir garabettir. Zira tesisin bu haliyle içme su kaynaklarını kirletmesi kaçınılmazdır” dedi.

Mahkeme’de, Bilirkişi de Yapılamaz Diyor
Av. Oğuz, “Yapılmakta olan atık düzenli depolama tesisine verilmiş olan 08.02.2011 tarihli ve 190 sayılı “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali talebi ile bir kısım Köylü vatandaşımızı temsilen Ordu İdare Mahkemesi’nde açtığım davada, 30.06.2015 tarihinde Mahkemece verilmiş olan Yürütmenin Durdurulması Kararına rağmen sahada ağaç kesimine ve inşaata maalesef devam edilmiştir. Yürütmenin durdurulması kararına Valiliğin ve Belediyenin (ordu) ayrı ayrı yaptığı itirazlar Samsun Bölge İdare Mahkemesinin iki ayrı kararı ile reddedilmiştir. Kararlara rağmen Tesisin bir bölümü tamamlanmıştır. Akabinde Ordu İdare Mahkemesince 09.11.2015 tarihinde oybirliği ile İPTAL kararı verilmiştir. Bu kararda beş bilirkişi hocanın bilirkişi raporuna ayrıntılı olarak yer verilmiş, bu tesisin bu mahalde yapılamayacağı bilimsel ve hukuki gerekçeleri ile kararlaştırılmıştır”.

Kurulması Hukuken Mümkün DeğildirGöksu, Çöp İçin Direniyor 3
Bununla birlikte Ordu Belediyesi başladığı yanlış işi yanlış yöntemle tamamlamak için yeni bir ÇED kararı almak için süreç başlattığını ifade eden Av. Davut Oğuz, “Bu çerçevede yapılan halkın katılımı toplantısında yöre halkı özellikle içme ve kullanma sularının kirlenecek olması, kötü kokuya maruz kalmaları, tarım alanlarının atık sularla zarar görmesi nedenlerine dayalı olarak haklı bir şekilde yoğun bir olumsuz tepki ortaya koymuşladır. Ordu idare mahkemesi kararı Danıştay’ca bozulmadığı sürece böyle bir tesisin yapılması hukuken mümkün değildir. Ancak Mahkeme kararına uymayan, karar beni bağlamaz diyen anlayışlara karşı yine hukuka sığınmaktan başka bir hukukçunun yapabileceği bir şey yoktur. Bu sebeple yöre halkının haklı mücadelesine sonuna kadar hukuki katkı sağlamaya devam edeceğim” dedi.

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.